راه اندازی شعبه فروشگاه فیزیکی شهر تهران - مگامال

در راستای اهداف شرکت وندا در زمینه فروش و عرضه مستقیم کالای دیجیتال در فروشگاه های زنجیره ای و با همکاری مجموعه فروشگاه های زنجیره ای "هایپرمیگروه فروشگاهی وندا شعبه جدید فروشگاهی خود را در هایپرمی اکباتان راه اندازی کرد امید است با مساعدت بیشتر فروشگاه فضای بیشتری به این بخش اختصاص یابد.
 
 

ادامه مطلب

راه اندازی شعبه فروشگاه فیزیکی شهر مشهد

 
در راستای اهداف شرکت وندا در زمینه فروش و عرضه مستقیم کالای دیجیتال در فروشگاه های زنجیره ای و با همکاری مجموعه فروشگاه های زنجیره ای "هایپرمیگروه فروشگاهی وندا شعبه جدید فروشگاهی خود را در هایپرمی مشهد راه اندازی کرد.

ادامه مطلب

راه اندازی شعبه فروشگاه فیزیکی شهر کرج

http://vanda.co.ir/photo/ph_93.jpg
در راستای اهداف شرکت وندا در زمینه فروش و عرضه مستقیم کالای دیجیتال در فروشگاه های زنجیره ای و با همکاری مجموعه فروشگاه های زنجیره ای "هایپرمیگروه فروشگاهی وندا شعبه جدید فروشگاهی خود را در هایپرمی کرج راه اندازی کرد.

ادامه مطلب

راه اندازی شعبه فروشگاه فیزیکی شهر اصفهان

http://vanda.co.ir/photo/ph_82.jpg
 
در راستای اهداف شرکت وندا در زمینه فروش و عرضه مستقیم کالای دیجیتال در فروشگاه های زنجیره ای و با همکاری مجموعه فروشگاه های زنجیره ای "هایپرمیگروه فروشگاهی وندا شعبه جدید فروشگاهی خود را در هایپرمی اصفهان راه اندازی کرد.

ادامه مطلب