ارتقا سازمان فروش سنتی به سازمان فروش مدرن 

 
علم فروش یکی از قدیمی ترین و پرکاربردترین علوم بشری بوده که همواره در کانون توجه همگان، اعم از متخصصین و بازرگانان قرار داشته است. با گسترش ارتباطات و مبادلات در دنیای امروز و تشدید رقابت ها در بازارهای امروز، نگرش تخصصی به مقوله فروش ، روز به روز از ضرورت و اهمیت بیشتری برخوردار گشته و همین مسئله این رشته را در صدر رشته های مطرح در حوزه کسب و کار در دنیا قرار داده است.
 
 
در کشورمان ایران ، نگرش تخصصی به این رشته به تازگی در حال شکل گیری بوده و به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های روز شرکتها و سازمانها، مطرح گردیده و توجه مدیران ارشد سازمانها را به خود جلب کرده است.چرا که به جرات می توان گفت که طراحی یک استراتژی فروش کارا و مناسب به همراه یک تیم فروش قوی ضامن موفقیت یک سازمان است.لذا امید است این مقاله و مقالات آتی بتواند کمک شایانی به شما در این خصوص بنماید .
 
 
 
بحث فروش ، بحث گسترده ای می باشد که شامل روشها، تئوریها ، مدلها و تکنیکهای مختلف فروش است. که این تکنیک ها و روشهای مختلف  هر کدام به نوبه خود در برهه ای از زمان موثر و کارا بوده اند. تعدادی هم منسوخ و بسیاری هم از گذشته تا کنون هنوز مورد استفاده قرار می گیرند.

بررسی و تحلیل موضوعات مختلف از جمله اینکه چه نوع کالایی را به چه نوع مخاطب (خریدار)خواهیم فروخت، در چه بازار یا بازارهایی فعالیت می نماییم ، فرایند و پروسه فروشمان چگونه طراحی گردیده است ، به ما کمک مینماید تا بتوانیم فروشی بهتر و عملکردی موفق و  ماندگار در سازمان خویش داشته باشیم. در جدول زیر فروش به سبک قدیمی و سنتی با فروش مدرن مورد مقایسه قرار گرفته است.

 

 


دپارتمان های اصلی شرکت وندا ( گروه فروشگاهی وندا و گروه نرم افزاری وندا ) می توانند با تکیه بر تجربه های مختلف در زمینه فروش و برنامه نویسی تمام نیازهای سازمان فروش شما برای ارتقا به یک سازمان فروش مدرن را برطرف سازد .