راه کارها و اقدامات پیشگیرانه - گروه نرم افزاری وندا

 

اولین قدم در حفظ اطلاعات (دیتا) در هر مجموعه و حتی رایانه های شخصی، رعایت یکسری نکات پیشگیرانه می باشد. به کمک این نکات می توان خسارات وارده به مجموعه خود را به حداقل رساند. برخی از این نکات به اجمال عبارتند از:

جلوگیری از نشت اطلاعات (DLP) : جلوگیری از نشت اطلاعات یا به اختصار DLP که معرف Data Loss Prevention می باشد، در واقع یک تکنولوژی امنیت اطلاعات می باشد که از انتشار اطلاعات محرمانه درون یک سازمان جلوگیری می کند. این روند فعالیت به صورت مانیتور کردن دائم اطلاعات در حال استفاده، بررسی ترافیک شبکه و در نهایت بازنگری فضای ذخیره سازی اطلاعات انجام می شود. روندی که باعث رشد روزافزون این تکنولوژی شده است حفاظت از اطلاعات محرمانه و و حمایت از مالکیت معنوی اطلاعات می باشد.

کنترل موثر بر نحوه دسترسیها : یکی از راه کارهای حفظ دیتا ایجاد سیاستهای کنترلی کاربران به منابع شبکه، نظیر دستگاههای چاپگر، سرویس ایمیل و مدیریت آن، برنامه های پیام رسان، اسناد، اطلاعات ذخیره شده، قابلیت ذخیره و خروج اطلاعات، دسترسی به پورتهای خاص و ... و همچنین اقدامات پیشگیرانه در قبال تهدیدات ناشی از این دسترسیها و عدم مدیریت صحیح می باشد.

مدیریت رمزگذاری داده ها : از جمله روشهای دیگر حفظ دیتا، دراختیار گذاردن روشهای عملی جهت رمزگذاری بر روی اطلاعات ذیقیمت سازمانها، امکان دسترسی به این اطلاعات را با تصویب شرایط تایید شده توسط مدیریت برای افراد در مکانها و زمانهای مختلف و نیز قابلیت تعیین چگونگی استفاده از این اطلاعات را توسط افراد مختلف در سازمان می باشد.
 
 
 
 
مدیریت ورود کاربران به شبکه : استفاده از ابزاری قدرتمند برای مدیریت نحوه ورود کاربران به شبکه بر اساس دستگاه، ساعات دسترسی، ثبت و ضبط عملکرد کاربران ، ارائه گزارشات و سوابق کاری آنها از ابتدای ورود به شبکه و شناسایی اعمال خرابکارانه می باشد.

ایجاد ساختار هشدار به عملکرد غیر مجاز : با استفاده از متد خاص و با تدوین پیامهای هشداری نسبت به اعمال خلافکارانه ضمن ایجاد آگاهی در کاربر نسبت به نظارت مستمر سیستم بر عمل خود، فکر انجام اعمالی از این دست را از سر آنها خارج ساخته و از دردسرهای آتی پیشگیری نمایید.

استفاده از نرم افزارهای آنتی ویروس : با استفاده از نرم افزارهای آنتی ویروس و به روز رسانی دایمی آنها، از نفوذ بد افزارهاو آلوده شدن سیستم و تخریب دیتای سازمان خود جلوگیری کنید. با آموزش طرز استفاده صحیح از نزم افزارهای آنتی ویروس به کارمندان از تخریب اطلاعات خود جلوگیری نمایید.