شرکت وندا در یک نگاه

مجموعه وندا از سال 1383 با هدف فعالیت در زمینه نرم‌افزار پا به عرصه وجود نهاد و در سال 1388 همگام با آغاز رشد روز افزون کاربرد اینترنت در دنیا، به طور تخصصی فعالیت خود را در زمینه فروش اینترنتی ، طراحی سازمان های فروش و فروش تخصصی کالای دیجیتال متمرکزساخت.
در این گذار ، چالش عمده ای پیش روی ما بود، چون می‌بایست خدمات و کالاهایی عرضه‌کنیم که در کنار کارهای دیگران از سراسر دنیا بر یک محمل قرار‌گیرند و بالطبع توقعات روز‌افزون مشتریان ما را برآورده‌سازد.
بالا‌بردن کیفیت کارهای ارائه‌شده در چهارچوب استانداردهای حاکم در دنیا، امری نبود که به طور اتفاقی حاصل‌گردد. دیدگاه بلندمدت در تحقیق، تولید، عرضه و پشتیبانی از جمله نگرش راهبردی ما در کار است، نگرشی که به شهادت آنچه انجام‌گرفته‌است برای مجموعه وندا تخصص و برای مشتریان آن رضایت را به همراه داشته‌است.