راه اندازی شعبه فروشگاه فیزیکی شهر اصفهان

http://vanda.co.ir/photo/ph_82.jpg
 
در راستای اهداف شرکت وندا در زمینه فروش و عرضه مستقیم کالای دیجیتال در فروشگاه های زنجیره ای و با همکاری مجموعه فروشگاه های زنجیره ای "هایپرمیگروه فروشگاهی وندا شعبه جدید فروشگاهی خود را در هایپرمی اصفهان راه اندازی کرد.

ادامه مطلب