راه اندازی شعبه فروشگاه فیزیکی شهر مشهد

 
در راستای اهداف شرکت وندا در زمینه فروش و عرضه مستقیم کالای دیجیتال در فروشگاه های زنجیره ای و با همکاری مجموعه فروشگاه های زنجیره ای "هایپرمیگروه فروشگاهی وندا شعبه جدید فروشگاهی خود را در هایپرمی مشهد راه اندازی کرد.

ادامه مطلب