تبریک سال جدید و پیام مدیر عامل

دوباره معجزه آب و آفتاب و زمین
شکوه جادوی رنگین کمان فروردین
شکوفه و چمن و نور و رنگ و عطر و سرود
سپاس و بوسه و لبخند و شادباش و درود
دوباره چهره نوروز و شادمانی عید
دوباره عشق و امید
دوباره چشم و دل ما و چهره های بهار ، هفت سین
 
فرارسیدن نوروز و سال نو را شادباش میگویم.
برایتان تندرستی و نیکروزی در سال نو آرزو داریم.
باشد که سالی سرشار از شادی و کامروایی داشته باشید.

الهام صادقی - مدیر عامل شرکت وندا

بازگشت