حضور مدیر فروش بین المللی شرکت دکتر وب در ایران

 
باتوجه به پیگیری ها و فعالیت های تجاری شرکت وندا در زمینه آنتی ویروس دکتر وب و ایجاد بازار های مختلف عرضه محصولات دکتر وب ، شرکت دکتر وب تصمیم به اعزام یک تیم کامل از متخصصان خود گرفت.
سرپرستی این گروه بر عهده مدیر فروش بین المللی شرکت دکتر وب است که مدیر امور نمایندگان و مدیر فنی شرکت دکتر وب در این سفر ایشان را همراهی میکنند.
این عزیزان از تاریخ 4 الی 9اردیبهشت برای برگزاری جلسات فنی ، معرفی دکتر وب و مذاکراه با شرکت های معظم ایرانی در تهران خواهد بود .
از تمامی شرکت های همکار و نمایندگان درخواست میشود باتوجه به حضور این عزیزان در این تاریخ در صورت تمایل برای دیدار با این عزیزان و یا ارائه پیشنهاد های مرتبط در این راستا حداکثر تا تاریخ 28 فروردین ماه درخواست ها و نظرات خود را برای ما ارسال نمایند .

بازگشتتگها : دکتروب, دکتر وب, آنتی ویروس دکتروب, آنتی ویروس دکتر وب, آنتی ویروس موبایل دکتروب, آنتی ویروس موبایل دکتر وب, نماینده رسمی دکتر وب, نماینده رسمی دکتروب